OM OSS

OM OSS



Det är vi som är konstgruppen "färg och form" i Björbo

Idén om att arbeta med ”Konst i byn” föddes hos tre kvinnliga konstnärer i Svabensverk (Ovanåker kommun) och 2013 genomförde de en ”Land-art utställning” med installationer till största del gjorda av material från naturen. I Björbo verkade då en konstgrupp ”Färg och form” och vi gjorde ett studiebesök i Svabensverk. Där tillfrågades vi om vi ville delta i ett stort projekt som skulle sträcka sig över Hälsingland, Gästrikland och Dalarna. Det blev ett rungande JA och vi erhöll stöd Ekonomiskt av Postkodslotteriets kulturfond och respektive länsstyrelsers kulturfonder. Detta ledde till att 2014 jobbade unga och gamla i åtta byar med det gemensamma projektet ”konst i byn”. De byar där det sedan levt vidare är Björbo och Svabensverk. Vi i Björbo är nu inne på vårat tionde år och då med ekonomiskt stöd av årligt kulturbidrag från Gagnefs kommun, bidrag ur Jan Åkerströms minnesfond och bidrag från våra besökare i form av frivillig avgift. Under de år som gått har många bybor ställt upp och hjälpt oss med bland annat uppsättning av installationerna och skötsel av området. Allt arbete har skett ideellt. På vår hemsida kan ni se bilder på de olika konstverken och installationerna. Tack alla besökare som vi under åren haft och alla fina ord som skrivits i våra gästböcker.

Konst i byn


En utställning med konst i och från naturen

i Fänforsens naturområde i Björbo

Email:info@konstibyn-bjorbo.se

KONST I BYN BJÖRBO


Idén om att arbeta med "konst i byn" föddes av tre äldre kvinnor, konstnärer i Svabensverk (Ovanåkerskommun) 2013.

Under 2014 så jobbade unga och gamla i ett gemsamt projekt Gävleborgs och Dalarnas län. Sedan 2015 så har konstgruppen "färg och form i Björbo" drivit projektet vidare i egen regi.  Konst i byn Björbo är ett sammarbete med Björbo intresseförening, Gagnef kommun och Svenska kyrkan

Fänforsen